Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn trong thời kỳ khó khăn này. Hãy xem các mẹo của chúng tôi về cách làm việc tại nhà bằng G Suite, bao gồm cả cuộc họp video. Tìm hiểu thêm

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp

Hỗ trợ 24/7 từ một người thật đã bao gồm trong thuê bao trả tiền của bạn cho gói G Suite.
Nếu bạn không phải là quản trị viên G Suite, hãy truy cập Google Trợ giúp để nhận được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn.

 • headset_mic

  Hỗ trợ qua điện thoại

  Chỉ có sẵn dành cho quản trị viên G Suite. Hãy đăng nhập và tài khoản quản trị của bạn để xác minh.

  Có sẵn bằng 14 ngôn ngữ.

 • markunread

  Hỗ trợ qua email

  Chỉ có sẵn dành cho quản trị viên G Suite. Hãy đăng nhập và tài khoản quản trị của bạn để xác minh.

  Có sẵn bằng 14 ngôn ngữ.

 • chat

  Hỗ trợ qua trò chuyện

  Chỉ có sẵn dành cho quản trị viên G Suite. Hãy đăng nhập và tài khoản quản trị của bạn để xác minh.